بسمه تعالي

تقویم آموزشی آموزشکده نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور

عنوان

نیمسال اول 99-98

نیمسال دوم 99-98

انتخاب واحد

98/6/24 الی 98/6/25

 

شروع کلاسها

98/6/30

 

حذف و اضافه

98/7/9 الی 98/7/10

 

ارزشیابی

98/9/23 الی 98/10/6

 

حذف اضطراری

98/9/27

 

پایان کلاس

98/10/11

 

شروع امتحان

98/10/14

 

پایان امتحان

98/10/29

 

مهلت ارسال نمره به آموزش

98/11/10

 

 

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

دانشجویان محترم  که درس سمینار را اخذ نموده اند تا پایان آبان ماه 1398 نسبت به تکمیل و ارئه فرم ثبت مشخصات سمینار به آموزش اقدام فرمایید. این زمان آخرین مهلت بوده و تمدید نخواهد شد.

قابل توجه تمامی دانشجویان

با توجه به نامه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب شورای آموزش آموزشکده نقشه برداری، دانشجویان می بایست از این پس برای درس سمینار، گزارش دروس کارآموزی و پروژه، کارورزی و اردوهای عملیات زمینی و زیر زمینی فقط نسخه الکترونیکی (CD) ارائه نمایند و از چاپ آن خودداری کنند.

لازم است که بر روی CD مشخصات کامل درج گردد.